Havenbeveiliging en terminal beveiliging

Is uw havenbedrijf kwetsbaar en een potentieel doelwit voor criminele activiteiten. Loopt uw havenbedrijf nog gevaar voor dreiging uit verschillende hoeken? Sinds de internationale code en Europese verordening in 2005 bent u als bedrijf verplicht om maritieme beveiligingsmaatregelen te treffen voor het havengebied. Havenbeveiliging is noodzakelijk om de internationale en Europese verordeningen te kunnen handhaven.

De ISPS-code is van toepassing op alle scheepvaart en havenindustrieën. Zodra u actief bent in de een haven valt u onder deze internationale code en moet uw havenbedrijf voldoen aan strenge veiligheidseisen. Maar hoe zit dat en hoe voorkom ik verassingen?

Waarom havenbeveiliging en terminal beveiliging nodig is voor uw havenbedrijf?

Zoals eerder vermeld moeten alle havenfaciliteiten en scheepvaart voldoen aan een strenge havenbeveiligingswet. Na de aanslagen op 9 september 2001 zijn alle veiligheidseisen in een versnelling terecht gekomen.

Sinds 2004 een internationale code vastgesteld door Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (de International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code). Havens en grote goederenstromen zijn een kwetsbaar doelwit voor criminele activiteiten en terreurdreigingen.

Meer over de internationale ISPS-code en weten? Alle ins en outs en de uitgebreide internationale veiligheidsregels voor scheepvaart, havenbedrijven en havenfaciliteiten ontdekken?

Meer uitgebreide informatie

 

Nu vraagt u zich af wat houdt deze ISPS-code in en wanneer is deze code van kracht? We leggen u kort uit waar ISPS voor staat en waarom dit verplicht is!

De ISPS-code geldt voor:

 • Vrachtschepen die varen op internationale zeeroutes en vanaf bruto 500 ton tonnage met zich mee voortbewegen.
 • Alle passagiersschepen die varen op diezelfde zeeroutes.
 • Mobiele platforms op zee.
 • Alle terminals en havenbedrijven waar de bovengenoemde schepen aanleggen.

Het ISPS-voorschrift verplicht een havenbedrijf of de scheepvaart tot organisatie van beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Dit betekent dat de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schepen aanleggen in uw havenvoorziening beveiligd moet zijn. Om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen moet u kennis hebben van veel veiligheidsregels waar wij van op de hoogte zijn.

Wij zijn specialist op het gebied van havenbeveiliging en terminal beveiliging. Dit betekent dat wij een compleet advies kunnen geven en u verder helpen om de veiligheidseisen te realiseren voor uw havenbedrijf of scheepvaart. Benieuwd hoe wij uw bedrijf in de haven, uw schip of faciliteiten beveiligen?

Havenbeveiliging voor mij!

Wat houdt havenbeveiliging van Royaal Security Services in?

Elke haven moet voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften. Op het gebied van terminale en maritieme beveiliging blinken de diensten van Royaal Security Services uit in havenfaciliteiten en voorzieningen.

Voldoen aan de ISPS- terminal beveiliging verricht nog enig huiswerk. Om u te ontzien van deze complexe materie aan beveiligingsregels, eisen en voorschriften, nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Hoe doen wij dat dan?

Om uw organisatie een advies compleet op maat te geven heeft Royaal Security Services al de aanwezige kennis samengevoegd. Dit betekent dat wij vanuit een nulmeting uw huidige beveiligingssituatie in kaart brengen. Vervolgens kijken wij eenvoudig, maar weloverwogen naar de gewenste situatie. De maatregelen worden samengebundeld in een beveiligingsplan voor uw havenbeveiliging en terminal beveiliging.

Ons havenbeveiligers team heeft de belangrijkste diploma’s en certificaten in bezit. En zijn dan ook getraind om professionele havenbeveiliging toe te passen bij uw havenbedrijf, faciliteit en voorzieningen.

Port security werkzaamheden van Royaal Security Services

De port security bestaat uit beveiligers die tal van beveiligingswerkzaamheden verrichten om criminele activiteiten en terreurdreiging te voorkomen.

 • De nadruk ligt op tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer.
 • De uitvoering en begeleiding bij de beveiligingsdiensten
 • Interventieteam: een snelle inzet van beveiligers bij opschaling van de port security levels. Binnen 4 uur heeft u een interventie staan bij uw onbeheerde pand.

Zo werken wij dagelijks aan veiligheid voor verschillende bedrijven. Daarom zeggen wij: veiligheid, daar gaan we samen voor!

Wilt u zicht niet bekommeren over regel- en wetgeving? Of wilt u zich liever bezighouden met andere werkzaamheden?

Geeft uw port security uit handen. Kies voor de havenbeveiliging van Royaal Security Services en uw havenbedrijf is voorzien van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften en beveiliging!

Maak een afspraak

Havenbeveiliging en Terminal Beveiligingsvormen

 • ISPS gecertificeerde havenbeveiligers
 • Opschaling security levels door interventieteams
 • ISPS Oefeningen
 • Opleiding Port Facility Security Officer (PFSO)
 • Havenbeveiligingsplan Port Facility Security Plan (PFSP)
 • Port Facility Security Officer (PFSO)

Havenbeveiliging en Terminal Beveiliging foto’s