Havenbeveiligers en terminal beveiligers

Ons team van havenbeveiligers en terminal beveiligers is specifiek opgeleid en getraind om professionele ISPS haven en scheepvaart beveiliging toe te passen. Zij hebben allen de opleiding tot havenbeveiliger succesvol afgerond, wat een vervolg is op de opleiding tot beveiliger.

In deze opleiding wordt ingegaan op de diverse veiligheidsniveaus en wet- en regelgeving. Met name toegangscontrole, controle van het legitimatiebewijs op echtheid, herkennen van gevaarlijke stoffen en wapens, wat te doen bij calamiteiten en communicatie.

Onze beveiligers zijn op deze wijze toegerust op het verrichten van tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Havenbeveiliging en Terminal Beveiliging specialismen

Havenbeveiliging en Terminal Beveiliging foto’s