Havenbeveiliging

Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er (internationale) maatregels vastgelegd voor beveiliging van havengebieden. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. Havens en de grote goederenstromen vormen namelijk een kwetsbaar doelwit voor criminele activiteiten en terreur(dreiging).

De ISPS Code geldt voor:

  • vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes;
  • passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes;
  • mobiele boorplatforms;
  • alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren.

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code. Voor terminals worden de security levels vastgesteld door de nationale overheid. Voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Ons team van havenbeveiligers is specifiek opgeleid en getraind om professionele Havenbeveiliging toe te passen. Zij verrichten van tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Overige (integrale) diensten voor effectieve Havenbeveiliging

Royaal Security Services biedt u naast de inzet van ISPS gecertificeerde beveiligers overige (integrale) diensten voor effectieve Havenbeveiliging zoals:

  • Het maken van uw Havenbeveiligingsplan / Port Facility Security Plan (PFSP) en implementatieplannen
  • Inzet van onze Port Facility Security Officers (PFSO)
  • Uitvoering en of begeleiding bij uw ISPS oefeningen
  • Snelle inzet van beveiligers bij opschaling van de ISPS security levels

Ons werkgebied voor Havenbeveiliging is gericht op de havengebieden van Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen.