ISPS Beveiliging

Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er (internationale) maatregels vastgelegd voor beveiliging van havengebieden. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. Havens en de grote goederenstromen vormen namelijk een kwetsbaar doelwit voor criminele activiteiten en terreur(dreiging).

De ISPS Code geldt voor:

  • vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes;
  • passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes;
  • mobiele boorplatforms;
  • alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren.

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code. Voor terminals worden deze ISPS havenbeveiliging niveaus vastgesteld door de nationale overheid. Voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Ons team van haven- en terminal beveiligers is specifiek opgeleid en getraind om professionele ISPS haven beveiliging toe te passen. Zij verrichten van tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Overige (integrale) diensten voor effectieve ISPS haven beveiliging

Royaal Security Services biedt u naast de inzet van ISPS gecertificeerde havenbeveiligers overige (integrale) diensten voor effectieve ISPS haven beveiliging zoals:

  • Het maken van uw Port Facility Security Plan (PFSP) en implementatieplannen
  • Inzet van onze Port Facility Security Officers (PFSO)
  • Uitvoering en of begeleiding bij uw ISPS oefeningen
  • Snelle inzet van beveiligers bij opschaling van de ISPS beveiligingsniveaus

Ons werkgebied voor ISPS beveiliging is gericht op de havengebieden van Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen.