Nieuwe huisstijl Royaal Group

Met trots introduceren wij onze nieuwe logo’s en huisstijl. In aansluiting hierop zijn ook onze websites verder gemoderniseerd, verbeterd en (worden) voorzien van de nieuwe logo’s. Uiteraard met een herkenbare identiteit, modern en passend bij de organisatie die we inmiddels zijn geworden.

Tot de Royaal Group behoren onze vijf werkmaatschappijen, zij hebben elk hun eigen specialisatie om onze klanten van gericht advies te voorzien en te bedienen. Op deze manier voorzien wij in een compleet pakket aan diensten op het gebied van beveiliging en receptie in de breedste zin van het woord.

Royaal Group heeft ook een eigen website waarop al onze dienstverlening is terug te vinden. Kijk maar eens op: Royaal Group

Om de groei en modernisering van onze organisatie verder te uit te rollen hebben wij de verzamelnaam 
Royaal Group bedacht als ‘overkoepelende naam’ voor al onze bedrijven.


BBZ Verkeersregelaars
BBZ Verkeersregelaars is sinds januari onderdeel van onze organisatie en een perfecte aanvulling op onze beveiligingsdienstverlening. We hebben in het verleden meer dan regelmatig samengewerkt en dat bleek een uitstekende basis voor een betrouwbare overname van het bedrijf en integratie van het personeel en klanten.


Integratie van oud naar nieuw 
Ondanks deze veranderingen blijven wij nog steeds de organisatie die u kent. U ziet en spreekt nog steeds onze betrokken en enthousiaste medewerkers. De komende weken werken wij er aan om alle oude uitingen om te zetten naar de nieuwe huisstijl. Het kan dus voorkomen dat u ons oude logo nog tegenkomt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Directie en managementteam Royaal Group