Beveiliging zorginstellingen

Zorginstellingen zijn open voor een breed publiek en in die zin ook kwetsbare objecten die specifieke veiligheidszorg nodig hebben. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat niet alleen patiënten, maar ook zorgverleners en bezoekers, veilig zijn en zich ook veilig voelen.

Royaal Security Services heeft geruime ervaring met het beveiligen van onder andere Huisartsenposten, Ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voor ziekenhuizen ontvangen wij o. a. bezoekers, verzorgen we de toegangs- en uitgangscontrole, lopen onze beveiligers controlerondes en houden we preventief toezicht en handelen onze beveiligers adequaat bij verdachte of onveilige situaties. Klantvriendelijk beveiligen en gastheerschap voeren hierbij de boventoon.

Al onze beveiligers hebben een BHV diploma inclusief AED reanimatie. Hierdoor kan de beveiliger ook in noodsituaties adequaat eerste hulp verlenen of één van uw medewerkers ondersteunen hierbij.

Op de huisartsenposten die we beveiligen ondersteunen wij, naast de algemene beveiligingstaken, ook artsen bij het rijden van visites. Zodat de arts op een veilige manier voor zichzelf en de patiënt de juiste zorg kan verlenen.

Afhankelijk van het soort zorginstelling maken wij dus specifieke objectinstructies.

Mascha van Leussen van Nucleus Zorg te Terneuzen over onze dienstverlening:

De samenwerking met Royaal Security Services wordt als zeer prettig ervaren. Wat opvalt is dat de beveiligers zeer vriendelijk en sociaal zijn. Daarnaast geven ze de huisartsen een veilig gevoel! De leidinggevende, sales manager en de beveiligers zijn dagelijks goed te bereiken en pakken opmerkingen en vragen positief en snel op.”