Continue kwaliteitsverbetering

Continue kwaliteitsverbetering in uw beveiliging is de grondslag van ons succes. Wij evalueren zelf onze dienstverlening en passen waar nodig verbeteringsmaatregelen toe. Op ons eigen initiatief of in samenspraak met opdrachtgevers.

Zo scholen wij onze beveiligers op bepaalde objecten specifiek bij voor visitatiediensten of klantgericht beveiligen en kunnen wij Mystery guest inzetten.

Ook vragen wij al onze klanten actief om feedback. Dit doen wij door een periodieke kwaliteitsmonitor. Daarnaast roepen wij al onze klanten op om alle zaken, die zij als ongewenst of afwijkend zien te melden bij ons management. Wij nemen deze feedback enorm serieus en pakken de punten actief op. De klant krijgt altijd terugkoppeling van de uitgezette acties. Open communicatie en vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden.