Opleiding PFSO

Bent u als leidinggevende in de sector maritieme transport en logistiek belast met de uitvoering van de ISPS code? Royaal Security Services verzorgt de opleiding tot PFSO.

Voor het volgen van de training wordt enige kennis van de ISPS-Code en SOLAS (Hoofdstuk XI) verondersteld. Tevens beschikt de cursist over actieve kennis van de Engelse taal.

Als de opleiding met goed gevolg is afgesloten d.m.v. examen ontvangt u het certificaat Port Facility Security Officer.

Tijdens de opleiding leert men zorgdragen voor de beveiliging van de havenfaciliteit, het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van het havenfaciliteitsbeveiligingsplan. Daarnaast komt de samenwerking tussen betrokken partijen als; ISPS gecertificeerde beveiligingsbeambten van Royaal Security Services, Havenautoriteiten, Overheden, Hulpdiensten, Rederijen, Scheepsagenten en scheepsbeveiligingsbeambten (ship security officer) aan bod.

De inhoud van deze opleiding bestaan o.a. uit:

 • Internationale conventies, codes en overheidswetgeving
 • Scheeps- en havenactiviteiten
 • Port Facility Security Plan (PFSP) Havenfaciliteitsbeveiligingsplan (schrijven en actualiseren)
 • Rapportage, documentatie en beveiligingsadministratie
 • Beveiligingsbewustheid en reacties in noodsituaties
 • Co√∂rdinatie met veiligheidsbeambten van scheepvaartmaatschappijen, schepen en overige¬†beveiligingsorganisaties
 • Controle, inspectie, bewaking en toezicht
 • Kennis van actuele bedreigingen en patronen ten aanzien van beveiliging
 • Herkennen kenmerken, gedragspatronen en technieken van personen die veiligheid kunnen bedreigen of veiligheidsmaatregelen ontduiken
 • Ondersteuning scheepsbeveiligingsbeambten bij identificatie van mensen die zich willen inschepen
 • Organisatie van interne controles en beoordelingen van beveiligingsactiviteiten