Waarom voor ons kiezen?

Het is de taak van onze organisatie om de veiligheid van uw personeel en bezoekers te garanderen, ervoor te zorgen dat bedrijfseigendommen niet ontvreemd worden en inbreuken op de veiligheidsmaatregelen te voorkomen . Als organisatie hechten we daarom veel waarde aan een goede relatie met u als opdrachtgever. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Om zo’n relatie op te bouwen is het essentieel dat beide partijen elkaar goed kennen en daarom willen wij hierbij kort benoemen wat de voordelen zijn van een samenwerking met onze organisatie.

1. Royaal Security levert hoogwaardige beveiligingsdiensten afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever

Wij leveren kwalitatief uitstekende dienstverlening zowel op langdurige opdrachten en op ad hoc basis. Kwaliteitsbewaking is bij ons een continue proces. Dit doen we op regelmatige wijze door behoeften en wensen bij onze huidige opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers te inventariseren. Hier gaan wij serieus mee om. De kwaliteitsverbetering is onze verantwoordelijkheid, maar wij kunnen niet zonder de input van onze opdrachtgevers.

2. Royaal Security Services is een solide partner in beveiligingsdiensten

Wij streven altijd naar een duurzame relatie met onze opdrachtgevers. De afgelopen jaren hebben wij een financieel gezond en stabiel bedrijf opgebouwd waardoor u als opdrachtgever verzekerd bent van een betrouwbare partner die de gemaakte afspraken nakomt.

3. Wij denken mee en leveren vernieuwde beveiligingsoplossingen waarbij kostenbesparing en efficiëntie voor de opdrachtgever voorop staat

Royaal Security Services vindt het belangrijk om mee te gaan met (technologische) ontwikkelingen op gebied van beveiliging. Daarom denken we mee in alternatieve innovatieve beveiligingsoplossingen, waarbij kostenbesparing en efficiëntie voor de (potentiële) opdrachtgevers voorop staat.

4. Bij ons staan prijs en kwaliteit prima in verhouding tot elkaar

Door regelmatig contact, de zekerheid dat gemaakte afspraken zullen worden nagekomen en de garantie dat een goede prijs / kwaliteitsverhouding nu en in de toekomst gewaarborgd is, streeft Royaal Security Services naar een relatie op basis van wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en respect.

5. Flexibiliteit

We kunnen snel personeel leveren en aanvullende dienstverlening verzorgen.

6. 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar

Met korte communicatielijnen en directe contactpersonen krijgt u altijd uw vertrouwde contactpersoon aan de telefoon of op bezoek.

Referenties

Wij realiseren ons dat het lastig is om ons bedrijf te beoordelen voordat er daadwerkelijk zaken met elkaar is gedaan. Referenties kunnen daarbij de oplossing bieden. Indien u wenst, brengen wij u in contact met referenties of verstrekken wij u informatie over referentieopdrachten.